องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


อบต.โพนทอง ร่วมสืบสานงานประเพณีบุญเดือนหก ศาลเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2560


           นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เปิดเผยว่า อบต.โพนทอง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลโพนทอง สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองชัยภูมิ  คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลโพนทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เครือข่ายนางรำ 12 หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลโพนทอง พนักงานส่วนตำบล น้องๆ เยาวชน และกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ แพทย์ฯ สารวัตรฯ ได้ร่วมสืบสานงานประเพณีบุญเดือนหก ศาลเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2560 โดยในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ได้ร่วมกันในขบวนแห่บายศรี ประเพณีบุญเดือนหก ซึ่งกิจกรรมได้บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ ประสบความสำเร็จ เรียบร้อย ด้วยความสวยงาม อันเป็นผลมาจากความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากทุกๆฝ่าย จึงขอขอบพระคุณทุกๆท่าน มา ณ โอกาสนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือด้วยดีเช่นครั้งนี้ ในโอกาสต่อๆไป
2023-09-18
2023-09-18
2023-09-18
2023-09-15
2023-09-14
2023-09-14
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-13
2023-09-13