องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 389 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 อบต.โพนทองขอเชิญชวน ร่วมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย แต่งกายด้วยผ้าไทย [ 8 มิ.ย. 2561 ]499
182 โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ครู อาจารย์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ตำบลโพนทอง วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง [ 6 มิ.ย. 2561 ]460
183 อบต.โพนทอง เชิญร่วม พิธีไหว้ครู ของโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลดพนทอง ประจำปีการศึกษา 2561 [ 6 มิ.ย. 2561 ]544
184 อบต.โพนทอง ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรในการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 5 มิ.ย. 2561 ]489
185 ครม. เห็นชอบอนุมัติใช้งบกลาง 1,437 ล้านบาท พร้อมเริ่มจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 20 มิ.ย. นี้ [ 5 มิ.ย. 2561 ]470
186 อบต.โพนทอง ส่งมอบเทคโนโลยีพลังงานระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กลุ่มเกษตรกรในชุมชน [ 4 มิ.ย. 2561 ]482
187 อบต.โพนทอง ประชาสัมพันธ์แผนการแจกจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนมิถุนายน 2561 [ 1 มิ.ย. 2561 ]479
188 อบต.โพนทอง จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 1 มิ.ย. 2561 ]477
189 ประชาสัมพันธ์โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 31 พ.ค. 2561 ]498
190 ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558 [ 31 พ.ค. 2561 ]441
191 ประาสัมพันธ์ เชิญชวนรับบริการ จากหน่วยบริการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเคลื่อนที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-11.00 น.ณ หอประชุมอำเภอเมืองชัยภูมิ [ 31 พ.ค. 2561 ]443
192 อบต.โพนทอง ร่วมรณรงค์ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม ของทุกปี คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2561 บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ (Tobacco Break Heart) [ 30 พ.ค. 2561 ]520
193 อบต.โพนทอง เผยแพร่รายงานงบการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2561 [ 24 พ.ค. 2561 ]463
194 ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคและภัยสุขภาพ ประจำเดือนเมษายน 2561 จาก สคร.9 นครราชสีมา [ 23 พ.ค. 2561 ]454
195 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 [ 21 พ.ค. 2561 ]434
196 ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี [ 9 พ.ค. 2561 ]485
197 ประชาสัมพันธ์สื่อความรู้ เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า [ 7 พ.ค. 2561 ]444
198 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) รอบเดือนเมษายน 2561 [ 4 พ.ค. 2561 ]460
199 อบต.โพนทอง เชิญร่วมพิธีเปิดหมู่บ้านรณรงค์ไม่ขายเสียง วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านสร้างแว้ หมู่ที่ 5 ตำบลโพนทอง [ 3 พ.ค. 2561 ]527
200 อบต.โพนทอง กำหนดแผนออกให้บริการแจกจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 [ 27 เม.ย. 2561 ]480
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20