องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 364 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 ประชาสัมพันธ์ "คู่มือหลักเกณฑ์การอนุญาตและต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่มีอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร สำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" [ 10 เม.ย. 2561 ]351
182 อบต.โพนทอง บูรณาการจัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬา ฯ และคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 12-13 เมษายน 2561 [ 10 เม.ย. 2561 ]347
183 อบต.โพนทอง รายงานการเงิน(งบเดือน)ประจำเดือนมีนาคม 2561 [ 10 เม.ย. 2561 ]352
184 อบต.โพนทอง รายงานการเงิน(งบเดือน)ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 [ 3 เม.ย. 2561 ]402
185 อบต.โพนทอง เชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการอบรม ตามโครงการสืบสานประเพณีบุญเดือนหก ศาลเจ้าพ่อพญาแล ในโอกาส 200 ปีผู้กล้า พญาแล [ 3 เม.ย. 2561 ]375
186 อบต.โพนทอง กำหนดแผนการออกให้บริการแจกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย HIV ประจำเดือน เมษายน 2561 [ 2 เม.ย. 2561 ]366
187 สรุปข่าว ประจำวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2561 จากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ [ 2 เม.ย. 2561 ]378
188 ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน 5 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2561 [ 2 เม.ย. 2561 ]363
189 ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย เตรียมพร้อม ระมัดระวัง อันตรายจากพายุฤดูร้อน [ 28 มี.ค. 2561 ]379
190 ระกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเช้าร่วมโครงการจ้างงานนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2561 [ 26 มี.ค. 2561 ]371
191 อบต.โพนทอง กำหนดแผนให้บริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 [ 26 มี.ค. 2561 ]389
192 อบต.โพนทอง ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 26 มี.ค. 2561 ]373
193 อบต.โพนทอง เผยแพร่แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่1) [ 26 มี.ค. 2561 ]355
194 อบต.โพนทอง สนับสนุนสถานที่ เพื่อให้บริการประชาชนตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ [ 21 มี.ค. 2561 ]374
195 ประชาสัมพันธ์โครงการขยายระบบขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [ 19 มี.ค. 2561 ]375
196 ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว อบต.บ้านเล่า ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 [ 19 มี.ค. 2561 ]356
197 การสนับสนุน โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา" [ 15 มี.ค. 2561 ]347
198 อบต.โพนทองประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน 16-23 มีนาคม 2561 [ 13 มี.ค. 2561 ]354
199 อบต.โพนทอง ประกาศ รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการเรียนภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนกับครูต่างชาติ14-23 มีนาคม 2561 เปิดเรียน 27 มีนาคม -3 พฤษภาคม 2561 เวลาเรียน 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม อบต.โพนทอง [ 13 มี.ค. 2561 ]373
200 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกำหนดวิธีการร่อนแร่ หลักเกณฑ์และวิธีการ การแจ้งและการรับแจ้งการร่อนแร่ พ.ศ.2561 [ 12 มี.ค. 2561 ]366
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19