องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
ประชาสัมพันธ์
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
 
ศูนย์ไอซีทีตำบล
เอกสารเผยแพร่
คู่มือประชาชน
คลังความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศ
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบลAd Visitor Statistics
ออนไลน์ 2 คน
วันนี้ 13 คน
เมื่อวาน 6 คน
อาทิตย์นี้ 13 คน
เดือนนี้ 152 คน
ปีนี้ 1334 คน
ทั้งหมด 1334 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (12-02-59)  กิจกรรมโครงการปลูกป่า หนึ่งคน หนึ่งฝน หนึ่งต้น เพื่อประชาชนชาวไทย ประจำปี พ.ศ.2559
       วันที่ 10 สิงหาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง นำโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง นายเกียรติพงษ์  วงศ์ษา  พร้อมคณะผู้บริหาร  สมาชิก  ผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการปลูกป่า หนึ่ง...
 
  กิจกรรมโครงการปลูกป่า หนึ่งคน หนึ่งฝน หนึ่งต้น เพื...
  โครงการฝึกอบรม อปพร.อบต.โพนทอง ประจำปี 2559
  โครงการประชุมประชาคมพิจารณากำหนดพื้นที่ขุดเจาะบ่อบ...
  โครงการอบรมเยาวชน
  โครงการส่งเสริมการผลิตสารชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูข้าว
  โครงการถวายเทียนพรรษา 9 วัด ในพื้นที่ตำบลโพนทอง
  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การทำไม้กวาดทางมะ...
  โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ และ กิจกรรม รั...
  โครงการสร้างความรักความสามัคคีชุมชนปกป้อง สถาบันชา...
  รับการตรวจการบริหารจัดการขยะจากผู้ตรวจราชการสำนักน...
   
 

 

 
โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล - ทำดี เริ่มได้ ที่ใ
ปั่นจักรยาน Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่
คืนความสุขให้ประเทศไทย
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.