องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
  1. อบต.โพนทอง เข้าร่วมกิจกรรมสร้างฝายตามโครงการ "...[วันที่ 2018-05-04][ผู้อ่าน 588]
 
  อบต.โพนทอง เชิญร่วมพิธีเปิดหมู่บ้านรณรงค์ไม่ขายเสี...[วันที่ 2018-05-03][ผู้อ่าน 715]
 
   อบต.โพนทอง กำหนดแผนออกให้บริการแจกจ่ายเบี้ยยังชีพ...[วันที่ 2018-04-30][ผู้อ่าน 541]
 
  การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561[วันที่ 2018-04-27][ผู้อ่าน 485]
 
  วันนี้(26 เมษายน 2561)ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ เพื่...[วันที่ 2018-04-26][ผู้อ่าน 467]
 
  การประชุมเพื่อพิจารณาร่าง แผนการดำเนินงานประจำปี 2...[วันที่ 2018-04-25][ผู้อ่าน 507]
 
  นางสาวประสบพร ประดิษฐ์วรกุล รองนายกองค์การบริหาร...[วันที่ 2018-04-25][ผู้อ่าน 505]
 
  โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561...[วันที่ 2018-04-10][ผู้อ่าน 654]
 
  โครงการสืบสานประเพณีบุญเดือนหก ศาลเจ้าพ่อพญาแล ในโ...[วันที่ 2018-04-03][ผู้อ่าน 750]
 
  อบต.โพนทอง กำหนดแผนการออกให้บริการแจกจ่ายเบี้ยยังช...[วันที่ 2018-04-02][ผู้อ่าน 523]
 
  โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ป...[วันที่ 2018-03-26][ผู้อ่าน 559]
 
  นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายก อบต.โพนทอง และผู้อำนวยก...[วันที่ 2018-03-22][ผู้อ่าน 504]
 
  อบต.โพนทอง สนับสนุนสถานที่เพื่อบริการสัมภาษณ์ ตามโ...[วันที่ 2018-03-21][ผู้อ่าน 518]
 
  นายก อบต.โพนทอง นำคณะผู้บริหาร พนักงาน และสมาชิก อ...[วันที่ 2018-03-19][ผู้อ่าน 496]
 
  ประชาสัมพันธ์โครงการขยายระบบขนส่งน้ำมันทางท่อไปยัง...[วันที่ 2018-03-19][ผู้อ่าน 671]
 
  นายก อบต.โพนทอง ประชุมพนักงานฯ เร่งรัดติดตามการเตร...[วันที่ 2018-03-12][ผู้อ่าน 484]
 
  อบต.โพนทอง จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือใ...[วันที่ 2018-03-02][ผู้อ่าน 705]
 
  อบต.โพนทอง กำหนดแผนการออกให้บริการแจกจ่ายเบี้ยยังช...[วันที่ 2018-03-01][ผู้อ่าน 540]
 
   อบต.โพนทอง นำเด็กนักเรียน สถานศึกษาในสังกัด ร่วมก...[วันที่ 2018-02-28][ผู้อ่าน 536]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง สมัยสามัญ ...[วันที่ 2018-02-27][ผู้อ่าน 514]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60หน้า 61|62