องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
  31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก 2567[วันที่ 2024-05-31][ผู้อ่าน 12]
 
  พิธีรับพระบรมฉายาลักษณ์[วันที่ 2024-05-30][ผู้อ่าน 4]
 
  โครงการสร้างความรักความสามัคคีของชุมชนปกป้อง ชาติ ...[วันที่ 2024-05-30][ผู้อ่าน 4]
 
  พิจารณาการให้ความช่วยเหลือคนพิการที่ด้อยโอกาส[วันที่ 2024-05-27][ผู้อ่าน 1]
 
  กิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวก...[วันที่ 2024-05-27][ผู้อ่าน 2]
 
  กิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2567[วันที่ 2024-05-24][ผู้อ่าน 3]
 
  กิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน [วันที่ 2024-05-24][ผู้อ่าน 2]
 
  ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือประชาชน[วันที่ 2024-05-23][ผู้อ่าน 2]
 
  โครงการก่อสร้าง เสริมผิวถนน แอสฟัสติก หมู่ที่ 12 ห...[วันที่ 2024-05-17][ผู้อ่าน 1]
 
  ขอขอบพระคุณ ร้อยตำรวจโท สำราญ ทาท่าหว้า[วันที่ 2024-05-17][ผู้อ่าน 2]
 
  ตรวจประเมินเชิงลึกเพื่อประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่...[วันที่ 2024-05-16][ผู้อ่าน 3]
 
  แห่บายศรี บุญเดือนหก ประจำปี 2567[วันที่ 2024-05-15][ผู้อ่าน 6]
 
  รำถวายเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2567[วันที่ 2024-05-13][ผู้อ่าน 5]
 
  ประชุมเตรียมการตรวจประเมินธรรมาภิบาล[วันที่ 2024-05-10][ผู้อ่าน 1]
 
  โครงการอบรมหลักสูตรการสุขสภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอ...[วันที่ 2024-05-09][ผู้อ่าน 4]
 
  ตรวจสอบร้านอาหารในพื้นที่ [วันที่ 2024-05-09][ผู้อ่าน 2]
 
  ประชุมสานสัมพันธ์ เสริมพลัง ผู้นำตำบลโพนทอง [วันที่ 2024-05-08][ผู้อ่าน 1]
 
  ออกแจกจ่ายน้ำประปา ให้ประชาชน[วันที่ 2024-05-04][ผู้อ่าน 4]
 
  ลพื้นที่ออกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน พฤษภาคม ...[วันที่ 2024-05-03][ผู้อ่าน 1]
 
  ลงพื้นที่ออกรับซื้อขยะ ธนาคารขยะ ประจำเดือน พฤษภาค...[วันที่ 2024-05-03][ผู้อ่าน 4]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65