องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


เยี่ยมและติดตามผลการเรียนและชีวิตความเป็นอยู่ ของนักเรียนทุนพระราชทาน


นานศานิต กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มอบหมายรองนายก อบต.โพนทอง ปลัด อบต.โพนทอง และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ได้รับเกียรติจากผู้แทนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เยี่ยมและติดตามผลการเรียนและชีวิตความเป็นอยู่ ของนักเรียนทุนพระราชทาน เด็กชายสิทธิโชค คลาดโรค หมู่ที่ 2 บ้านโพนทอง

2024-06-28
2024-06-28
2024-06-27
2024-06-27
2024-06-25
2024-06-21
2024-06-21
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20