องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติทุ


วันที่ 9 มกราคม 2566

นายศานิต กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 30 คน ร่วมกันทำกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ สวดมนต์และมอบนโยบายเพื่อสร้างขวัญ กำลังใจในการทำงาน ส่งเสริมเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์และความสมัครสมานสามัคคีในองค์กร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

2024-06-28
2024-06-28
2024-06-27
2024-06-27
2024-06-25
2024-06-21
2024-06-21
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20