องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2567


วันที่​ 28 กุมภาพันธ์ 2567
นายศานิต กล้าแท้​ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง​ คณะผู้บริหาร  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง และกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2567 โดยมีระเบียบวาระเรื่องที่เสนอในที่ประชุมเพื่อพิจารณาทั้งหมด 3 เรื่อง ได้แก่ 1.การพิจารณาเงินจ่ายขาดสะสม ประจำปีงบประมาณ 2567 2. การพิจารณารับโอนรถยนต์อเนกประสงค์จากเทศบาลเมืองชัยภูมิ 3. การขออนุญาตก่อสร้างฟาร์มเลี้ยงไก่

 

2024-03-28
2024-03-27
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-23
2024-03-23
2024-03-23
2024-03-22
2024-03-15