องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


มอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2566


วันที่ 28 มีนาคม 2567
นายศานิต กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง รองนายก อบต.โพนทอง ปลัด อบต.โพนทอง คณะผู้บริหาร กิจการสภา อบต.โพนทอง และคณะครูกองการศึกษา ร่วมกับกำนัน และภาคประชาชน จัดกิจกรรมโครงการแสดงผลการเรียน และมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2566
สำหรับ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ศพต.บ้านโพนทอง จำนวน 24 คน
ศพต.บ้านหนองหญ้ารังกา จำนวน 15 คน
ศพต.บ้านนางเม้ง จำนวน 13 คน
โรงเรียนอนุบาล อบต.โพนทอง จำนวน 12 คน

2024-05-16
2024-05-15
2024-05-13
2024-05-10
2024-05-09
2024-05-09
2024-05-08
2024-05-04
2024-05-03
2024-05-03