องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


พิธีรับพระบรมฉายาลักษณ์


วันที่ 30 พฤษภาคม 2567
นายศานิต กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ประธานในพิธีรับพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ส่วนราชการเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีคณะผู้บริหาร กิจการสภา อบต.โพนทอง ข้าราชการ และผู้นำท้องที่ท้องถิ่น เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

 

2024-06-28
2024-06-28
2024-06-27
2024-06-27
2024-06-25
2024-06-21
2024-06-21
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20