องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


รณรงค์ทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน หมู่ที่ 10 บ้านหนองหญ้ารังกา


 

นายศานิต กล้าแท้ นายก อบต.โพนทอง มอบหมายนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบหมู่ที่ 10 บ้านหนองหญ้ารังกา ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ดำเนินการขับเคลื่อนรณรงค์ทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน เคาะประตูบ้าน ขอความร่วมมือทำถังขยะเปียกในครัวเรือน เพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก

2024-03-29
2024-03-29
2024-03-28
2024-03-28
2024-03-27
2024-03-27
2024-03-27
2024-03-27
2024-03-24
2024-03-23