องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th
 
 
รายงานการคลัง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2564 [ 13 พ.ค. 2564 ]37
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองเรื่องรายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 13 พ.ค. 2564 ]36
3 รายงานผลผู้มาติดต่อราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 13 พ.ค. 2564 ]40
4 รายงานผลผู้มาติดต่อราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 13 พ.ค. 2564 ]37
5 รายงานผลผู้มาติดต่อราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 13 พ.ค. 2564 ]35
6 รายงานผลผู้มาติดต่อราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 13 พ.ค. 2564 ]42
7 รายงานผลผู้มาติดต่อราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 13 พ.ค. 2564 ]36
8 รายงานผลผู้มาติดต่อราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 13 พ.ค. 2564 ]38
9 รายงานการเงิน ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 เม.ย. 2564 ]36
10 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 [ 20 ก.พ. 2563 ]37
 
หน้า 1|2