องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 389 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 1 ธ.ค. 2565 ]11
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 23 พ.ย. 2565 ]29
3 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2507 ลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 22 พ.ย. 2565 ]19
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายอู่รุ่งโรจน์ ถึง สามแยกไปวัดโนนกระยอม) [ 3 พ.ย. 2565 ]44
5 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 2 พ.ย. 2565 ]28
6 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 27 ต.ค. 2565 ]33
7 การรับฟังความคิดเห็น โครงการบรรเทาอุทกภัย [ 10 ต.ค. 2565 ]43
8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหัวนา) [ 17 ก.ย. 2565 ]27
9 ประกาศเผยแผร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกริตเสริมเหล็ก (สายหลังค่ายลูกเสือภักดีชุมพล) [ 17 ก.ย. 2565 ]24
10 เอกสารประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 3.5 ตัน [ 15 ก.ย. 2565 ]51
11 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 3.5 ตัน [ 15 ก.ย. 2565 ]51
12 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 1 ก.ย. 2565 ]74
13 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 23 ส.ค. 2565 ]92
14 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 2 ส.ค. 2565 ]189
15 ประกาศการรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 21 มิ.ย. 2565 ]141
16 คำสั่งมอบอำนาจนายกในการตัดสินใจการพิจารณาสั่งอนุญาต อนุมัติหรือปฏิบัติราชการ [ 6 มิ.ย. 2565 ]113
17 ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภา อบต.โพนทอง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 1 มิ.ย. 2565 ]111
18 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา [ 31 พ.ค. 2565 ]114
19 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง [ 12 พ.ค. 2565 ]116
20 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [ 5 พ.ค. 2565 ]93
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20