องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th
 
 
ประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำแนะนำการชำระภาษีของ อบต. [ 10 พ.ย. 2564 ]5
2 เอกสารแนะนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 10 พ.ย. 2564 ]5
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองเรื่องแบบบัญชีการการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ [ 8 พ.ย. 2564 ]6
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน [ 7 มิ.ย. 2564 ]27
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองเรื่องประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 7 มิ.ย. 2564 ]43
6 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 [ 4 มิ.ย. 2564 ]35
7 แจ้งเวียนแผนออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย ประจำปี 2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]27
8 ประกาศ ขยายเวลาการดำเนินการตราพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 [ 26 ม.ค. 2564 ]41
9 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 30 พ.ย. 2563 ]39
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563-กันยายน 2563) [ 2 ต.ค. 2563 ]27
 
หน้า 1|2|3