องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


พบปะพูดคุยกับสำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ


นายศานิต กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง พบปะพูดคุยกับสำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ กระทรวงพลังงาน หารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมจัดการพลังงานในชุมชน

ผ่านเจ้าหน้าที่ อปท.

2023-03-20
2023-03-17
2023-03-16
2023-03-16
2023-03-15
2023-03-15
2023-03-14
2023-03-14
2023-03-11
2023-03-10