องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือสังคมระดับตำบล


นายศานิต กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ปลัด อบต.โพนทอง คณะผู้บริหาร ผอ.รพ.สต.ตำบลโพนทอง ร่วมกับผู้อำอวยการโรงเรียนในพื้นที่ตำบลโพนทอง และคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือสังคมระดับตำบล เพื่อพิจารณาโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2566

2023-03-20
2023-03-17
2023-03-16
2023-03-16
2023-03-15
2023-03-15
2023-03-14
2023-03-14
2023-03-11
2023-03-10