องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


ตรวจสอบ ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบอาหาร ศพด.บ้านนางเม้ง


นายกศานิต กล้าแท้ มอบหมายปลัดอบต.โพนทอง หัวหน้าสำนักปลัด

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (รพ.สต.โพนทอง) นักวิชาการสาธารณสุข (อบต.โพนทอง) และนักวิชาการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจสอบ ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบอาหาร ศพด.บ้านนางเม้ง เกี่ยวกับการจัดตรียมสถานที่ปรุงอาหารและการประกอบอาหาร ให้ สะอาดและถูกสุขลักษณะ ตามมาตราการกระทรวงสาธารณสุข

2023-03-20
2023-03-17
2023-03-16
2023-03-16
2023-03-15
2023-03-15
2023-03-14
2023-03-14
2023-03-11
2023-03-10