องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่


องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง นำโดย นายศานิต กล้าแท้ นายก อบต.โพนทอง รองนายก อบต.โพนทอง ปลัด อบต.โพนทอง คณะผู้บริหาร กิจการสภา อบต.โพนทอง และพนักงาน ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

2023-03-20
2023-03-17
2023-03-16
2023-03-16
2023-03-15
2023-03-15
2023-03-14
2023-03-14
2023-03-11
2023-03-10