องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย


นายศานิต กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย หน่วยกู้ชีพ กู้ภัยตำบลโพนทอง รับผู้ป่วยฟอกใต 2 ราย หมู่ที่ 1 บ้านใหม่พัฒนา และบ้านผือ นำส่งที่คลินิกเมืองชัยภูมิ และผู้ป่วยบริการหญิง 1 ราย

หมู่ 5 บ้านสร้างแว้ นำมาหาหมอตามนัดที่รพสต.โพนทอง

2023-03-20
2023-03-17
2023-03-16
2023-03-16
2023-03-15
2023-03-15
2023-03-14
2023-03-14
2023-03-11
2023-03-10