องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาไร่นาสวนผสม ระดับจังหวัด


นายศานิต กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง รองนายก อบต.โพนทอง ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาไร่นาสวนผสม ระดับจังหวัด

ประจำปี2566

2023-03-20
2023-03-17
2023-03-16
2023-03-16
2023-03-15
2023-03-15
2023-03-14
2023-03-14
2023-03-11
2023-03-10