องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


ประชุมสานสัมพันธ์ เสริมพลัง ผู้นำตำบลโพนทอง


วันที่ 10 มีนาคม 2566

นายศานิต กล้าแท้​ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง​ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง และกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เข้าร่วมประชุมสานสัมพันธ์ เสริมพลัง ผู้นำตำบลโพนทอง ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 12 หมู่บ้าน

2023-05-18
2023-05-18
2023-05-18
2023-05-17
2023-05-16
2023-05-15
2023-05-15
2023-05-12
2023-05-11
2023-05-11