องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยตามแผนการดำเนินงาน (Care Plan)


วันที่ 14 มีนาคม 2566

นายศานิต กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ร่วมกับ Care Giver: CG ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยตามแผนการดำเนินงาน (Care Plan) กองทุน Long Term Care : LTC หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 12 เพื่อดูแลสร้างขวัญกำลังใจ ประเมินภาวะสุขภาพ และคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น แนะนำการดูแลผู้สูงอายุให้ถูกวิธี และกายภาพบำบัด

2023-05-18
2023-05-18
2023-05-18
2023-05-17
2023-05-16
2023-05-15
2023-05-15
2023-05-12
2023-05-11
2023-05-11