องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


กิจกรรมบูรณาการชมรมผู้สูงอายุ


วันที่ 15 มีนาคม 2566

นายศานิต กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ปลัด อบต.โพนทอง หัวหน้าสำนักปลัด ร่วมกิจกรรมบูรณาการชมรมผู้สูงอายุ และอบรมการจัดการขยะต้นทางโดยชุมชน ชมรมผู้สูงอายุ คณะกรรมการชุมชนเข้มแข็ง นักเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านโพนทอง

2023-05-18
2023-05-18
2023-05-18
2023-05-17
2023-05-16
2023-05-15
2023-05-15
2023-05-12
2023-05-11
2023-05-11