องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


ออกติดป้ายประกาศพื้นที่ห้ามจับสัตว์ป่า


วันที่ 11 พฤษภาคม 2566
นายศานิต กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มอบหมายเจ้าหน้าที่ ออกติดป้ายประกาศพื้นที่ห้ามจับสัตว์ป่า ในเขตพื้นที่ตำบลโพนทอง

 

2023-09-18
2023-09-18
2023-09-18
2023-09-15
2023-09-14
2023-09-14
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-13
2023-09-13