องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


รับมอบถุงยังชีพพระราชทาน


วันที่ 12 พฤษภาคม 2566
นายศานิต กล้าแท้ นานกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มอบหมายรองนายก อบต.โพนทอง ปลัด อบต.โพนทอง และงานป้องกันฯ นำประชาชนที่ประสบภัยพิบัติวาตภัย รับมอบถุงยังชีพพระราชทาน  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว โดยมี นายวรศิษย์ พุฒจีบ นายอำเภอเมืองชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี

 

2023-09-18
2023-09-18
2023-09-18
2023-09-15
2023-09-14
2023-09-14
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-13
2023-09-13