องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่สำรวจผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลโพนทอง


วันที่ 18  พฤษภาคม 2566 
นายศานิต  กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มอบหมายให้รองนายก อบต.โพนทอง ลงพื้นที่สำรวจผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลโพนทอง ที่ต้องการเปลี่ยนห้องน้ำจากนั่งยองเป็นนั่งราด ผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล จำนวน 4 ราย

 

2023-09-18
2023-09-18
2023-09-18
2023-09-15
2023-09-14
2023-09-14
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-13
2023-09-13