องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560


           นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เปิดเผยว่า นายอมรรัตน์ กล้าประจัญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างรายงานการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมีการประชุมฯ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ซึ่งในที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้ดำเนินการตามระเบียบต่อไป
2022-10-03
2022-10-03
2022-10-01
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-29
2022-09-28
2022-09-28
2022-09-27
2022-09-26