องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


กองคลัง ออกให้บริการรับชำระภาษี และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ประจำปี 2560


            นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มอบหมายให้ นางรุ้งนภา ธงภักดิ์ ผู้อำนวยการกองคลัง นำพนักงานลงพื้นที่ บ้านซับพระไวย์ หมู่ที่ 6 ตำบลโพนทอง เพื่อพบปะพี่น้องประชาชน ให้คำแนะนำ ปรึกษา ตอบปัญหาข้อสงสัยในการชำระภาษีประจำปี และบริการรับชำระภาษี ประจำปี ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามโครงการ "อบต.โพนทอง เคลื่อนที่" ประชาชนให้ความสนใจ มาใช้บริการอย่างอบอุ่น
2022-10-03
2022-10-03
2022-10-01
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-29
2022-09-28
2022-09-28
2022-09-27
2022-09-26