องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


ซ้อมรำแห่บายศรี งานประเพณีบุญเดือนหก ศาลเจ้าพ่อพญาแล


          องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลโพนทอง และพี่น้องประชาชน ร่วมด้วยช่วยกันมาปฏิบัติภารกิจซ้อมรำในขบวนแห่บายศรี งานประเพณีบุญเดือนหก ศาลเจ้าพ่อพญาแล โดยมีนางจุฑารัตน์  ตันเบ็ตนิมิตรพร รักษาการหัวหน้าสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหญ้ารังกา เป็นผู้สร้างสรรค์ท่ารำ และนำฝึกซ้อมนางรำกว่า 100 คน ในบทเพลง ร้อยดวงใจชาวชัยภูมิ เป็นการรำที่อ่อนช้อย สวยงาม และยังแสดงถึงความสามัคคี อันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวตำบลโพนทอง เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2560
2022-10-03
2022-10-03
2022-10-01
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-29
2022-09-28
2022-09-28
2022-09-27
2022-09-26