องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติภารกิจที่ กศน.จังหวัดชัยภูมิ


         เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ กศน.จังหวัดชัยภูมิ นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้มอบหมาย/สั่งการให้ ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.โพนทอง ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจเตรียมความพร้อมรักษาความปลอดภัย ในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจเปิดห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ
2023-09-18
2023-09-18
2023-09-18
2023-09-15
2023-09-14
2023-09-14
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-13
2023-09-13