องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


อบต.โพนทอง มอบวัสดุช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน


            นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มอบหมายให้นายสุทิน สุวรรณพิมล นางสาวประสบพร ประดิษฐ์วรกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองทั้ง 2 ท่าน พร้อมด้วย นายวัลลภ พิลาลี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง นายอานุภาพ สุขสานต์ ผู้อำนวยการกองช่าง นายทองเคลือบ เกาะม่วงหมู่ นายสรรเสริญ กอจันทร์ สมาชิก อบต.ในพื้นที่ และพนักงาน ร่วมนำวัสดุ ออกแจกจ่ายให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนช่วงระหว่างวันที่ 4-7 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา
2022-10-03
2022-10-03
2022-10-01
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-29
2022-09-28
2022-09-28
2022-09-27
2022-09-26