องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


นายก อบต.โพนทอง เข้ารับรางวัลผู้นำท้องถิ่นดีเด่น ปี 2560


           เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560  นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง รับรางวัลผู้นำท้องถิ่นดีเด่น ด้านการบริหาร และองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2560 โดยคณะกรรมการรางวัลไทย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย สถาบันพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น ได้พิจารณาจากผลงานของ อบต.โพนทอง ที่ทำให้แก่ประชาชนชาวตำบลโพนทองอย่างต่อเนื่อง
2022-10-03
2022-10-03
2022-10-01
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-29
2022-09-28
2022-09-28
2022-09-27
2022-09-26