องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


อบต.โพนทอง โดยกองทุกหลักประกันสุขภาพ ทำบันทึกข้อตกลง MOU โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม ประจำปี 2560


          เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง และประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โพนทอง ได้จัดทำบันทึกข้อตกลง MOU โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม ประจำปี 2560 เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพป้องกัน ป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกในพื้นที่ตำบลโพนทอง เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งในปีนี้มีทั้งหมด 23 โครงการ
2022-10-03
2022-10-03
2022-10-01
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-29
2022-09-28
2022-09-28
2022-09-27
2022-09-26