องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


วันที่ 8 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมมอบไผ่มงคลให้กับผู้ที่มารับเบี้ยยังชีพ บ้านซับม่วง หมู่ที่ 8 บ้านซับพระไวย์ หมู่ที่ 6 และบ้านสร้างแว้หมู่ที่ 5 ตามโครง


2022-11-22
2022-11-22
2022-11-21
2022-11-21
2022-11-20
2022-11-20
2022-11-19
2022-11-19
2022-11-19
2022-11-18