องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


วันที่ 8 มิถุนายน 2563 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จัดทำกิจกรรมขยะแลกไข่ และกิจกรรมธนาคารขยะ พร้อมทั้งแจกกระเป๋าผ้าเพื่อลดโลกร้อน ให้กับสมาชิกกองทุนธนคารขยะบ้านซับม่วง หมู่ที่


2022-11-22
2022-11-22
2022-11-21
2022-11-21
2022-11-20
2022-11-20
2022-11-19
2022-11-19
2022-11-19
2022-11-18