องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


4 สิงหาคม 2563 กิจกรรมขยะแลกไข่ และกิจกรรมธนาคารขยะ ให้แก่ชาวบ้านตำบลโพนทอง บ้านโพนทอง หมู่ที่ 2,12 และบ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7


วันที่ 4 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง นำโดยนายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองจัดทำกิจกรรมขยะแลกไข่ และกิจกรรมธนาคารขยะ ให้แก่ชาวบ้านตำบลโพนทอง บ้านโพนทอง หมู่ที่ 2,12 และบ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7
2022-11-22
2022-11-22
2022-11-21
2022-11-21
2022-11-20
2022-11-20
2022-11-19
2022-11-19
2022-11-19
2022-11-18