องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


4 สิงหาคม 2563 มอบเงินช่วยเหลือประชาชนบ้านโพนทอง กรณีเกิดเหตุไฟไหม้บ้านเรือน ซึ่งเสียหายทั้งหลัง จำนวน 4 หลัง, เสียหายบางส่วน จำนวน 3 หลัง และยุ้งข้าวประชาชน


วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง โดยนายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ประธานศุนย์ช่วยเหลือ ร่วมด้วยท่านปลัด และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มอบเงินช่วยเหลือประชาชนบ้านโพนทอง กรณีเกิดเหตุไฟไหม้บ้านเรือน ซึ่งเสียหายทั้งหลัง จำนวน 4 หลัง, เสียหายบางส่วน จำนวน 3 หลัง และยุ้งข้าวประชาชน
2022-11-22
2022-11-22
2022-11-21
2022-11-21
2022-11-20
2022-11-20
2022-11-19
2022-11-19
2022-11-19
2022-11-18