องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา ร่วมกับทางเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ลงพื้นที่ตรวจสอบและเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วม ในบ้านหนองหญ้ารังกา ตำบลโพนทอง เ


2022-11-22
2022-11-22
2022-11-21
2022-11-21
2022-11-20
2022-11-20
2022-11-19
2022-11-19
2022-11-19
2022-11-18