องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th
 
 
 


วันนี้ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายก อบต.โพนทองเป็นประธานเปิดอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(To Be Number one) รุ่น ๒ (อสม.) จำนวน ๕๐ คน ณ วัดวีรวงศาราม ต.นาฝาย อ.