องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th
 
 
 


วันนี้ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายก อบต.โพนทองนำเจ้าหน้าที่และประชาชนช่วยทำฝายกระสอบทรายเพื่อใช้ทำแนวกั้นป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง บริเวณหมู่ที่ ๗ บ้านโนนม่วง