องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th
 
 
 


โครงการ “เยาวชน รุ่นใหม่ ต้านภัยยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วัดวีรวงศาราม บ.หนองหญ้าปล้อง ต.นาฝาย อ. เมือง จ. ชัยภูมิ