องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th
 
 
 


วันนี้ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายก อบต.โพนทองเป็นประธานเปิดอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(To Be Number one) รุ่น ๓ (เยาวชน) จำนวน ๕๐ คน ณ วัดวีรวงศาราม ต.นาฝาย อ.เมือง จ. ชั