องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th
 
 
 


วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง จัดกิจกรรม งานมุฑิตาจิต “เกษียณอายุราชการ” นางดวงกมล พรรณลี ตำแหน่ง ครู