องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th
 
 
 


วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง นำโดย นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายกอบต.โพนทอง เจ้าหน้าที่อบต.โพนทอง ออกช่วยเหลือ มอบถุงยังชีพ ข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่มให้พ่อแม่พี่น้องที่ประสบภัยปัญห