องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th
 
 
 


วันที่ 11 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้ประกาศรับสมัครเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตั้งแต่วันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 โดยมี นางสาววดาวรรณ์ พงศนันทร์เป็นประธานคณะกรรมการการเ