องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


วันที่​ 7 มีนาคม 2565​ ประชุมสานสัมพันธ์งานท้องที่ตำบลสัญจร


วันที่​ 7 มีนาคม 2565​ นายศานิต กล้าแท้​ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง​ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ทั้ง 2 ท่าน และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เข้าร่วมประชุมสานสัมพันธ์งานท้องที่ตำบลสัญจร ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 12 หมู่บ้าน เพื่อหาปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างท้องที่และท้องถิ่น

2022-05-11
2022-04-19
2022-04-05
2022-03-16
2022-03-07
2022-03-07
2022-03-01
2022-03-01
2022-03-01
2022-02-25