องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


กิจกรรมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลักโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)


นายศานิต กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.โพนทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชน อบต.โพนทอง และภาคประชาชน ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จัดกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลักโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโพนทอง

2023-01-24
2023-01-23
2023-01-23
2023-01-21
2023-01-21
2023-01-20
2023-01-20
2023-01-18
2023-01-18
2023-01-17