องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


ประชุมผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองชัยภูมิ ครั้งที่ 7/2565


ประชุมผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองชัยภูมิ ครั้งที่ 7/2565 ประจำเดือนสิงหาคม 2565 นายศานิต กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม โดยได้รับเกียรติจากนายอุนชา เจริญรักษ์ นายอำเภอเมืองชัยภูมิเป็นประธาน

2023-01-24
2023-01-23
2023-01-23
2023-01-21
2023-01-21
2023-01-20
2023-01-20
2023-01-18
2023-01-18
2023-01-17