องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล TCNAP Plus ตำบลโพนทอง


นายศานิต กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มอบหมายเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ อสม. และรพ.สต.โพนทอง ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล TCNAP Plus ตำบลโพนทอง ประเด็นพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อเสริมศักยภาพการเก็บและสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุในชุมชน และจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุในตำบลโพนทอง เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ พัฒนานวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ และพัฒนาข้อมูลเพื่อการทำวิจัย

2023-01-24
2023-01-23
2023-01-23
2023-01-21
2023-01-21
2023-01-20
2023-01-20
2023-01-18
2023-01-18
2023-01-17