องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มอบหมายให้คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ออกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ทุกประเภท ที่แจ้งความประสงค์รับเงินสด ทั้ง 12 หมู่บ้าน

2023-01-24
2023-01-23
2023-01-23
2023-01-21
2023-01-21
2023-01-20
2023-01-20
2023-01-18
2023-01-18
2023-01-17